Nikola Tesla: Moji izumi | My Inventions

 

 

 

 

 

 

Moja mladost

Za napredek v razvoju človeka so ključni izumi. Ti so najpomembnejši dosežek človekovega ustvarjalnega uma. Končni cilj človeštva je popolna prevlada uma nad materialnim svetom, obvladovanje naravnih sil za potrebe ljudi. Prav to je težka naloga izumitelja, ki pogosto ostaja nerazumljen in brez nagrade. Vendar pa mu daje ogromno zadovoljstva uporaba lastnih zmožnosti in zavest, da pripada izjemno privilegiranemu razredu, brez katerega bi človeštvo že zdavnaj izgubilo gorko bitko proti neusmiljeni naravi. Preberi več o Nikola Tesla: Moji izumi | My Inventions